Rehabilitacja głosu

Podstawowym objawem zaburzeń głosu jest zmiana jego barwy – chrypka, załamywanie się głosu, która może mieć różny stopień nasilenia. Rehabilitację głosu można zdefiniować jako próbę przywrócenia głosu do takiego stanu, który spełni zawodowe, socjalne i emocjonalne potrzeby człowieka.

Rehabilitacja głosu polega na całkowicie indywidualnym doborze ćwiczeń: relaksacyjnych, fonacyjnych i oddechowych. Rehabilitacja głosu jest niezbędna w przypadku istnienia dysfonii czynnościowych, zaburzeń głosu u osób zawodowo posługujących się głosem (m.in. nauczycieli, wykładowców), u pacjentów ze zmianami organicznymi (np. guzkami głosowymi, zmianami obrzękowymi), które powstały z powodu nieprawidłowej emisji głosu.
Podczas zajęć, uczestnicy:

Napisz do nas