Logopedia dla dzieci

Rozwój mowy dziecka to kwestia indywidualna, u jednych mowa zaczyna się wcześniej u innych nieco później. Już u niemowlęcia mogą wystąpić pierwsze trudności zapowiadające zaburzenia mowy takie jak problemy ze ssaniem, żuciem oraz połykaniem. Około trzeciego roku życia można zaobserwować oczywiste zaburzenia. Niepokojącym objawem są problemy w komunikacji, mowa niezrozumiała, bełkotliwa lub  nawet jej brak oraz jąkanie. Oferta logopedyczna obejmuje:

Diagnoza logopedyczna polega na ocenie stopnia rozwoju mowy dziecka i obejmuje wywiad z rodzicami, badanie sprawności narządów artykulacyjnych, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego oraz badanie lateralizacji. Po przeprowadzonym badaniu pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii.

Usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju:  seplenienia -nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź,  rotacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski r, lambdacyzmu -nieprawidłowej realizacji głoski l, kappacyzmu/gammacyzmu – nieprawidłowej realizacji głosek k i g, nosowania , mowy bezdźwięcznej.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych, których celem jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, wywołanie spontanicznej artykulacji i eliminacja przyczyn niechęci do mówienia.

W trakcie terapii logopedycznej ogromne znaczenie ma współpraca z rodzicami. Terapeuta przekazuje jasne instrukcje i odpowiednio dobrane ćwiczenia do wykonywania w domu. Tak prowadzona terapia znacznie skraca czas osiągnięcia zamierzonego celu.

 

 

 

 

 

Napisz do nas