Mała Estrada

Muzyka ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Dzieci reagują na nią w sposób naturalny, mimowolny. To w jaki sposób dziecko odbiera muzykę zależne jest oczywiście od jego wieku, od wrażliwości emocjonalnej, a także od jego doświadczeń artystycznych. Początkowe nieświadome reakcje na muzykę w miarę systematycznego z nią obcowania mogą przerodzić się w pewne zainteresowania i upodobania. Zajęcia muzyczne kształtują wrażliwość estetyczną dziecka. Dziecko podczas słuchania muzyki uczy się ją przeżywać, a przez to odkrywa własne uczucia i emocje.

Przedstawiam mój autorski program zajęć umuzykalniających dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych – „Mała Estrada”.

„Mała Estrada” to zajęcia wokalne, w trakcie których dzieci będą uczyły się rozumieć i tworzyć muzykę za pomocą swego najcenniejszego instrumentu jakim jest głos.

Dzieci podczas zajęć będą poszerzać repertuar wokalny dostosowany do ich wieku i uczyć się interpretacji utworów.

Dzieci będą miały możliwość pracy z mikrofonem.

Zajęcia obejmować będą jedynie podstawowe ćwiczenia nad aparatem głosowym – ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia dykcyjne gdyż aparat głosowy dziecka nie jest jeszcze dostatecznie wykształcony.

Zajęcia mogą stanowić przygotowanie do występów szkolnych, konkursów, festiwali i castingów.

Głównym celem moich zajęć jest rozwijanie u dzieci zdolności muzycznych, wrażliwości muzycznej, wyobraźni oraz ogólnego zainteresowania muzyką, która jest wszechobecna w życiu każdego z nas!

Napisz do nas